Kontakt

                    
Adres:
ul. Główna 248
34-460 Szczawnica

Tel. komórkowy:
517-548-810
Tel. stacjonarny:
12 417-14-64
Email: 
piaskowyzameczek@gmail.com

Dane do przelewu:
Kazimiera Straszak
ul. Pszona 20/14
31-462 Kraków
Bank PKO Bank Polski
Nr konta: 47 1020 2906 0000 1402 0071 6365